10.01.2010

У DMS не відмовилися від витрат на інновації

Статистика невблаганно констатує щорічне зниження витрат промислових підприємств України на інноваційну діяльність. У минулому 2010-му  таким у Донецької області займалися 86 підприємств, що становить трохи більше 10 % від їх загальної кількості. В цілому по Україні питома вага «просунутих» підприємств складає 13,8 %.

Криза внесла суттєві корективи в статті витрат. Обсяг витрат промпідприємств Донецького регіону на інноваційну діяльність знизився в 3,5 рази в порівнянні з 2008 роком , дещо перевищивши 700 млн. гривень.

Зазнала змін і структура інноваційних витрат. У 2010 році питома вага витрат на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення знизилася на 16 %, при цьому майже на стільки ж ( 17 %) збільшилася частка витрат на дослідження і розробки.

При цьому основним джерелом фінансування інноваційної діяльності були і залишаються власні кошти підприємств. Частка бюджетного фінансування склала 2 %. Кредитні ресурси в минулому році не використовувалися, тоді як ще два роки тому їх частка сягала 9 %. Скорочується і кількість придбаних технологій, у тому числі маловідходних, ресурсозберігаючих технологій.

Ситуація в найближчі кілька років повинна вирівнятися, вважають в Корпорації DMS. Фахівці одного з найбільших холдингів Донецької області впевнені, що це відбудеться, насамперед, під тиском природних макро- економічних чинників. «Чи здатне не тільки вижити, а й далі розвиватися і, відповідно, приносити прибуток виробництво, засноване на тих самих інноваційних принципах: енергоефективність, автоматизація, програмне управління - все те, що раціонально використовує природні, інтелектуальні, часові ресурси» , - говорить віце- президент DMS Олег Кутиркін. - «Це розуміють і інвестори, залучення яких в промисловість регіону було і залишається пріоритетним завданням як влади, так і підприємств».

Що ж до самої Корпорації DMS, то її інноваційна діяльність, зосереджена на розробці інвестиційних проектів у сфері альтернативних енергетики і палива, вуглевидобутку та екологічно чистого металургійного виробництва - з проведенням досліджень та залученням у тому числі і зарубіжних фахівців, припала на докризовий період. Але сьогодні в DMS продовжують трудитися на інноваційній ниві. Зокрема, в Корпорації йде впровадження електронної системи документообігу та управління бізнес - процесами, яка в найближчому майбутньому пройде процес сертифікації системи управління якістю ISO.