24.09.2011

У DMS готуються до отримання сертифікату ISO 9001:2000. Як компанія, орієнтована на розвиток бізнесу і розширення його географії

Одним з обов'язкових умов інтеграції вітчизняного бізнесу в світову економіку є відповідність якості продукції та послуг міжнародним стандартам. Актуальність даного критерію значно зросла з вступом України до СОТ. Тому все частіше вітчизняні компанії , особливо орієнтовані на міжнародний ринок або залучення іноземних інвестицій у власні проекти , атестуються за системою ISO. Отримання відповідного міжнародного сертифікату стає важливою перевагою вітчизняних підприємств , що дозволяє нам на рівних конкурувати із західними компаніями.

 DMS не стала винятком : ми поставили перед собою завдання пройти сертифікацію за системою ISO. Для нас основною перевагою стандарту 9001:2000 є його орієнтація на процесне управління діяльністю і системний підхід в області забезпечення якості. Комплексний характер дозволяє охопити як зовнішню , так і внутрішню середу компанії. Ще однією незаперечною його плюсом є адаптивність до існуючої на підприємстві системи документообігу . Ієрархія документації , запропонована стандартом 9001:2000 , на думку експертів , дозволяє вбудувати в систему менеджменту якості всю організаційно - розпорядчу та нормативно- технічну документацію підприємства , а також документацію із зовнішніх джерел.