27.05.2014

Гарного повинно бути більше! (Євген Смирнов про соціальну відповідальність бізнесу)

Експертний коментар за темою соціальної відповідальності бізнесу директора ТОВ "Борди України Медіа" Євгена Смирнова масовій соціальній газеті Донецька "У нас на районі".

Євген Смирнов: "Сьогодні з'являється все більше наукових статей і публічних заяв про соціальну роль, соціальну відповідальність українського бізнесу. Для одних це питання носить абсолютно очевидний характер і зводиться до необхідності бізнесу забезпечувати робочі місця, своєчасно платити зарплату і податки. Для інших він пов'язаний не тільки з прямими зобов'язаннями бізнесу, але і з необхідністю його участі у вирішенні актуальних, насамперед соціальних, проблем суспільства.

Існує й інша точка зору: в ​​ході приватизації великий бізнес фактично за безцінь отримав те, що багато десятиліть було загальнонародним надбанням, таким чином, у нього виникають соціальні зобов'язання. Крім думок про соціальну відповідальність бізнесу існують точки зорущодо економічної доцільності соціального інвестування та досягнення позитивних соціальних результатів. На думку багатьох вчених, соціальні результати діяльності підприємства є потужним фактором його економічного розвитку.

Так що ж таке соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) ? Існує помилкова точка зору, що соціальна відповідальність полягає в наданні благодійної допомоги соціуму різних рівнів, що це спонсорство або соціальний брендінг. Провідні міжнародні організації у сфері СВБ визначають її як стратегічний підхід до бізнесу, тобто, СВБ - це не філантропія, не рекламна або PR діяльність, вона охоплює всю компанію і визначає те, як вона веде справи, інвестує кошти, будує відносини з партнерами і соціумом, на який вона впливає.

Так чи інакше, тема соціальної відповідальності бізнесу продовжує розвиватися.

В даний час багато компаній публікують звіти про соціальні наслідки своєї діяльності, і, судячи з того, що найбільші транснаціональні консалтингові фірми стали активно пропонувати послуги з соціального аудиту, ця тенденція буде розвиватися.

Уже в 58 країнах світу близько 810 підприємств формують соціальні звіти відповідно з керівництвом зі звітності у сфері сталого розвитку GRI . Не відстає і наша держава. З 1999р. на Україні працює «Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності», багато підприємств публікують соціальні звіти своєї діяльності.

Розвиток соціальної відповідальності бізнесу залежить від усвідомлення її значущості для подальшого розвитку людства бізнес - елітою всього світового співтовариства і України зокрема. Ще в 1970 -х А. Печчеї , президент Римського клубу , який досліджує глобальний розвиток людства, у своїй книзі «Людські якості  вказував на те, що без підвищення соціальної відповідальності бізнесу шанси людства на виживання сильно зменшаться.